Systemy UAV


Szerzej znane pod pojęciem dronów, systemy bezzałogowe  przeznaczone są do autonomicznego wykonywania nalotów. Zadaniem użytkownika jest określenie obszaru nalotu zdjęciowego, specyfiki zadania oraz dokładności zobrazowań. Cały nalot, począwszy od startu aż po lądowanie odbywa się w pełni autonomicznie. W trakcie jego realizacji użytkownik ma wgląd w bieżące parametry lotu w postaci położenia, prędkości, wysokości czy też stanu baterii.