Projekty badawcze


Wykaz realizowanych projektów badawczych

Tytuł:

,,Bezzałogowy system latający przeznaczony do autonomicznego wykonywania przeglądów obiektów mostowych”. Projekt dofinansowany w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: 

Celem projektu jest wprowadzanie na rynek krajowy nowej usługi, polegającej na wykonywaniu misji w zakresie przeprowadzania przeglądów obiektów infrastruktury krytycznej tj. obiektów mostowych przy pomocy autonomicznego Bezzałogowego Statku Powietrznego. W ramach projektu zakłada się więc stworzenie drona pozwalającego na wykonywanie przeglądów konstrukcji inżynieryjnych.

Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.02.00-00-0075/16

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r.

Wartość projektu: 2 740 249,00 PLN

Wartość dofinansowania: 1 953 553,00 PLN

Konsorcjum:

Promost Consulting sp. z o.o. sp.k. (lider)

FlyTech UAV Sp. z o.o.

fundusze_1

 

ZAPYTANIA OFERTOWE

ARCHIWALNE ZAPYTANIA OFERTOWE